Trucks

EGYÉB PARTNEREK ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK

Ez a tájékoztató információkat nyújt az Ön személyes adatainak Volvo Group általi adatkezeléséről.

A Volvo Group adott esetben feldolgozhat Önnel kapcsolatos személyes adatokat, amennyiben Ön magánszemélyként kapcsolatba lép a Volvo Group cégcsoporttal, vagy ha Ön egy olyan vállalat jelenlegi vagy volt alkalmazottja, amely üzleti partnerként kapcsolatba lép a Volvo Group cégcsoporttal.

Az adatkezelő és a csoportszintű adatvédelmi tisztviselő személye és elérhetőségei

A Volvo Lastvagnar AB, a Volvo Bussar Aktiebolag, a Volvo Construction Equipment Aktiebolag, az AB Volvo Penta, a Renault Trucks Defense, a Renault Trucks SAS, a Volvo Financial Services Aktiebolag, a WirelessCar Sweden AB és az AB Volvo (együttesen „VOLVO”) – a személyes adatok kezelőjeként – felel az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásáért a vonatkozó adatvédelmi törvények és előírások alapján.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO csoportszintű adatvédelmi tisztviselőjével a gpo.office@volvo.com e-mail-címen, illetve postai úton vagy telefonon:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

A VOLVO az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatok mindegyikét vagy egy részét dolgozza majd fel:
 

Kapcsolattartási adatok – például név, e-mail-cím, postacím, telefonszám
 

Szervezeti adatok – például cég neve, pozíció, munkahely, ország
 

Az adatfeldolgozás jogalapja és célja
 

A VOLVO az Ön személyes adatait az alábbi jogalapok egyike nyomán dolgozza fel és az alábbi célokra, ezekről lent további részleteket talál.
 

Jogos érdekek. A VOLVO jogos érdekei közé tartozik a mindennapos működésének menedzselése a törvényes és tisztességes üzleti gyakorlatnak megfelelően, ennek része az üzleti partnereivel való kapcsolatok kezelése azon szerződések vagy együttműködési megállapodások teljesítése érdekében, amelyekben Ön vagy a munkáltatója az egyik érintett fél és/vagy azért, hogy megtegye a szükséges lépéseket, mielőtt szerződést kötne Önnel vagy a munkáltatójával. Például a VOLVO cégcsoportnak tudnia kell az Ön által előnyben részesített nyelvet, hogy megfelelően kommunikálhasson Önnel a mindennapos tevékenység során.
 

Kivételes esetekben és csak akkor, ha más jogcím nem alkalmazható, akkor a VOLVO kérheti az Ön külön hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához az alábbi célokra. Amennyiben hozzájárulást kérünk, akkor mindig jogában áll visszavonni a hozzájárulását, amely azonban nincs hatással a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végzett adatfeldolgozás jogosságára.
 

A VOLVO az Ön személyes adatait az alábbi célokra dolgozza majd fel:
 

Promóciós kommunikáció és marketinggel kapcsolatos célok – például hogy el tudjuk küldeni a VOLVO rendszeres hírlevelét/magazinjait, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat, a promóciós és hirdetési anyagokat, illetve a meghívókat az általunk vagy együttműködő harmadik felek által szervezett eseményekre.
 

Felmérésekkel kapcsolatos célok – például végfelhasználói elégedettséget vizsgáló felmérések, kereskedői elégedettséggel kapcsolatos felmérések, termékminőségi kérdőívek, folyamatjobbítási kérdőívek.

A VOLVO elsősorban Öntől és a munkáltatójától szerzi be az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatait attól a cégtől is beszerezhetjük, amely értékesített vagy bérbe adott Önnek egy VOLVO terméket vagy szolgáltatást.

Bizonyos személyes adatok automatikusan generálódhatnak a VOLVO IT-rendszereiben vagy ezek megfelelőiben, például ha Ön létrehoz vagy használ a VOLVO internetes szolgáltatásaihoz hozzáférést biztosító felhasználói fiókot.

Bizonyos személyes adatok szükségesek ahhoz, hogy a VOLVO érintkezzen az üzleti partnereivel és azokkal a magánszemélyekkel, akik üzleti kapcsolatba kerülnek a VOLVO-val. A személyes adatok hiánya gátolja azon információk, termékek vagy szolgáltatások kezelését és átadását, amelyeket Ön vagy a munkáltatója vár a VOLVO-tól. 

A VOLVO általában nem osztja meg az Ön személyes adatait senkivel a Volvo Group berkein kívül, hacsak erre törvény vagy szabályozás nem kötelezi. Azonban a VOLVO – amennyiben a személyes adatok feldolgozása céljának teljesítéséhez szükséges – megoszthatja személyes adatait a Volvo Group más vállalataival, akár az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli vállalattal is. A VOLVO – amennyiben a személyes adatok feldolgozása céljának teljesítéséhez ez szükséges – megoszthatja személyes adatait harmadik félnek számító beszállítókkal, akár az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli beszállítóval is.

A VOLVO biztosítja, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak az Ön személyes adatai számára a vonatkozó törvényi előírások értelmében. Például ez tartalmazhat a cégek közötti vagy külső adatfeldolgozási megállapodásokat, amelyek alapja az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételek vagy az EU-US Privacy Shield vagy más hasonló mechanizmus, amelyet a megfelelő hatóságok mindenkor elfogadnak vagy jóváhagynak. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai továbbításával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO adatvédelmi tisztviselőjével.

A VOLVO az Ön személyes adatait addig őrzi meg, ameddig a jogi vagy szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, figyelembe véve például a szerződéses időszakot, a garanciális és termékfelelősségi követelményeket, és nem tovább, mint ami szükséges ahhoz, hogy a VOLVO teljesítse azon célokat, amelyekre a személyes adatokat begyűjtötte.

Jogában áll tájékoztatást kérni a VOLVO-tól az Önnel kapcsolatos, feldolgozott személyes adatokról, valamint betekinteni ezen adatokba. Jogában áll a személyes adataiban helyesbítést kérni, amennyiben azok helytelenek, valamint adatainak törlését kérni. Ezen túlmenően jogában áll kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását, vagyis megkérheti a VOLVO vállalatot, hogy bizonyos körülmények esetén korlátozza az Ön személyes adatainak feldolgozását. Jogában áll tiltakozni a jogos érdek alapján történő adatfeldolgozás ellen vagy közvetlen megkeresés céljára történő feldolgozás ellen. Valamint jogában áll az adatok továbbíthatósága (személyes adatainak továbbítása egy másik kezelőhöz), amennyiben személyes adatainak VOLVO általi feldolgozása hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és az automatizált.

Ezenkívül jogában áll panaszt tennie az Ön személyes adatainak VOLVO általi feldolgozásával kapcsolatban valamely felügyeleti hatóságnál. Jogaival és azok gyakorlásával kapcsolatos további információkért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO csoportszintű adatvédelmi tisztviselőjével.

További információk az adatvédelmi alanyok jogairól