Trucks

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT GÉPKEZELŐK ÉS JÁRMŰVEZETŐK SZÁMÁRA (JÁRMŰADATOK)

Ez a tájékoztató információkat nyújt az Ön személyes adatainak Volvo Group általi adatkezeléséről.

A Volvo Group adott esetben feldolgozhat Önnel kapcsolatos személyes adatokat, amennyiben Ön magánszemélyként vagy egy cég alkalmazottjaként valaha megvásárolta vagy bérelte a Volvo Group égisze alá tartozó valamelyik vállalat valamilyen termékét vagy szolgáltatását. Ebben az esetben, kérjük, olvassa el az ügyfeleknek szóló tájékoztatónkat.

Amennyiben Ön magánszemélyként vagy egy cég alkalmazottjaként valaha értékesített vagy bérbe bocsátott a Volvo Group égisze alá tartozó valamelyik vállalatnak valamilyen terméket vagy szolgáltatást, akkor adott esetben feldolgozhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat. Ebben az esetben, kérjük, olvassa el a beszállítóknak szóló tájékoztatónkat.

Amennyiben Ön vezette vagy kezelte a Volvo Group égisze alá tartozó valamelyik vállalat által gyártott valamilyen járművet, illetve építőipari munkagépet, akkor adott esetben feldolgozhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat. Ebben az esetben, kérjük, olvassa el a járművezetőknek szóló tájékoztatónkat.

Amennyiben Ön jelenleg vagy valamikor a Volvo Group valamelyik vállalatának alkalmazásában állt, vagy egy ilyen cég tanácsadóként alkalmazta, akkor adott esetben feldolgozhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat. Ebben az esetben, kérjük, olvassa el az alkalmazottaknak vagy tanácsadóknak szóló tájékoztatónkat.

Az adatkezelő és a csoportszintű adatvédelmi tisztviselő személye és elérhetőségei

A Volvo Lastvagnar AB, a Volvo Bussar Aktiebolag, a Volvo Construction Equipment Aktiebolag, az AB Volvo Penta, a Renault Trucks Defense, a Renault Trucks SAS, a Volvo Financial Services Aktiebolag, a WirelessCar Sweden AB és az AB Volvo („VOLVO”) – a személyes adatok kezelőjeként – felel az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásáért a vonatkozó adatvédelmi törvények és előírások alapján.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO csoportszintű adatvédelmi tisztviselőjével a gpo.office@volvo.com e-mail-címen, illetve postai úton vagy telefonon:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Járművek által generált adatok

 

Amennyiben a járműben generált adatok összetársíthatók Önnel, mint egyénnel, akkor az ilyen adatok személyes adatoknak számítanak. A VOLVO az alábbi kategóriákba tartozó, járműben generált személyes adatokat dolgozza majd fel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem szükségszerű, hogy a VOLVO a lent felsorolt adatok mindegyikét feldolgozza.

 

Járművezetői viselkedés és teljesítmény – például vezetési stílus, pillanatnyi földrajzi helyzet és pozícióadatok, a műszerfal nyelvi beállításai

 

Jármű-azonosító szám, például a jármű azonosítói (beleértve a jármű-azonosító számot /VIN/ és az alváz-azonosítót), IP-cím, MAC-cím 

 

Jármű teljesítményadatai – például a jármű műszaki adatai, információk a jármű komponenseiből, az akkumulátor használatáról, a motorból származó adatok, üzemanyag-fogyasztás, teljesítmény-/nyomatékadatok, hibakódok

 

Járműhasználati adatok – például fékhasználat, fokozatválasztás, gyorsítás/lassítás, a műszerfal beállításai, teljesítmény/nyomaték kihasználása, műszaki adatok a motorból, az út- és környezeti viszonyok felismerése időbélyegzőkkel és üzemórák 

 

Környezeti adatok – például útviszonyok, környezeti körülmények

 

Az adatfeldolgozás jogalapja és célja 

A VOLVO jogos érdekei

 

A VOLVO vezető és innovatív termékek, szolgáltatások kifejlesztésén, gyártásán és kínálásán munkálkodik folyamatosan. A valós körülmények között dolgozó járművekből származó adatok folyamatos kiértékelésével és elemzésével a VOLVO továbbfejlesztheti és jobbá teheti termékeit és szolgáltatásait. Éppen ezért a járműben generált adatokat a VOLVO feldolgozza majd azért, hogy:

 

  • a jelenlegi termékek és szolgáltatások jobbá tétele és karbantartása érdekében kutatás-fejlesztést végezzen, valamint új termékeket és szolgáltatásokat fejlesszen ki; 
  • meghatározza az utak minőségét, típusát és körülményeit, és megértse a külső környezet körülmények járművekre gyakorolt hatásait a jármű pozíciója alapján; 
  • megoldjon minőségi problémákat a járműveken; 
  • balesetkutatási vizsgálatokat végezzen; 
  • menedzselje a garanciát;
  • menedzselje a termékfelelősségi igényeket; 
  • szerződéses vagy törvényi megfelelőségi vizsgálatot végezzen;
  • proaktív karbantartást és diagnosztikát végezzen. 

 

Az ügyfeleknek tanácsot adni a számukra megfelelőnek gondolt termékek és szolgáltatások kapcsán, a járműveik teljesítménye és felhasználása alapján 

 

A járművekben generált adatokat a VOLVO az ilyen adatfeldolgozás jogos érdeke alapján végzi. A VOLVO jogos érdeke a mindennapos működésének menedzselése a biztonsági kérdések kapcsán, valamint a garanciális és termékfelelősségi ügyekben. Ezenkívül a VOLVO jogos érdeke a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztése a jelenlegi funkcionalitásuk adatai alapján. 

 

Jogi kötelezettség

A VOLVO feldolgozhatja a jármű motorjából származó adatokat azért, hogy a VOLVO megfeleljen az Európai Unió 2007/46/EK irányelvében foglalt típusjóváhagyási szabályozásnak és az egyéb alkalmazható törvényi kötelezettségeknek.

A VOLVO az Ön személyes adatait a járműből vagy interaktív módon vezeték nélküli hálózaton (például a telematikai átjárón keresztül) vagy diagnosztikai eszközök használatával (például a Tech Tool segítségével kábeles kapcsolaton keresztül) szerzi meg.

A VOLVO általában nem osztja meg az Ön személyes adatait senkivel a Volvo Group berkein kívül, hacsak erre törvény vagy szabályozás nem kötelezi. Azonban a VOLVO – amennyiben a személyes adatok feldolgozása céljának teljesítéséhez szükséges – megoszthatja személyes adatait a Volvo Group más vállalataival, akár az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli vállalattal is. A VOLVO – amennyiben a személyes adatok feldolgozása céljának teljesítéséhez ez szükséges – megoszthatja személyes adatait harmadik félnek számító beszállítókkal, akár az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli beszállítóval is.

A VOLVO biztosítja, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak az Ön személyes adatai számára a vonatkozó törvényi előírások értelmében. Például ez tartalmazhat a cégek közötti vagy külső adatfeldolgozási megállapodásokat, amelyek alapja az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételek vagy az EU-US Privacy Shield vagy más hasonló mechanizmus, amelyet a megfelelő hatóságok mindenkor elfogadnak vagy jóváhagynak. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai továbbításával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO adatvédelmi tisztviselőjével.

A VOLVO az egy adott járműhöz kapcsolódó adatok feldolgozását a járműtípus teljes várható életciklusa során végzi, ez akár 25 év is lehet.

Jogában áll tájékoztatást kérni a VOLVO vállalattól az Önnel kapcsolatos feldolgozott adatokról, valamint betekinteni ezen adatokba. Jogában áll a személyes adataiban helyesbítést kérni, amennyiben azok helytelenek, valamint adatainak törlését kérni. Ezen túlmenően jogában áll kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását, vagyis megkérheti a VOLVO vállalatot, hogy bizonyos körülmények esetén korlátozza az Ön személyes adatainak feldolgozását. Jogában áll tiltakozni a jogos érdek alapján történő adatfeldolgozás ellen vagy közvetlen megkeresés céljára történő feldolgozás ellen. Valamint jogában áll az adatok továbbíthatósága (személyes adatainak továbbítása egy másik kezelőhöz), amennyiben személyes adatainak VOLVO általi feldolgozása hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és az automatizált.

 

Ezenkívül jogában áll panaszt tennie az Ön személyes adatainak VOLVO általi feldolgozásával kapcsolatban valamely felügyeleti hatóságnál. Jogaival és azok gyakorlásával kapcsolatos további információkért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO adatvédelmi tisztviselőjével.

További információk az adatvédelmi alanyok jogairól