Trucks

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Ez a tájékoztató információkat nyújt az Ön személyes adatainak Volvo Group általi adatkezeléséről.

A Volvo Group adott esetben feldolgozhat Önnel kapcsolatos személyes adatokat, amennyiben Ön magánszemélyként vagy egy cég alkalmazottjaként valaha megvásárolta vagy bérelte a Volvo Group égisze alá tartozó valamelyik vállalat valamilyen termékét vagy szolgáltatását. Ebben az esetben, kérjük, olvassa el Ügyfélszolgálati tájékoztatónkat. 

Amennyiben Ön magánszemélyként vagy egy cég alkalmazottjaként valaha értékesített vagy bérbe bocsátott a Volvo Group égisze alá tartozó valamelyik vállalatnak valamilyen terméket vagy szolgáltatást, akkor adott esetben feldolgozhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat. Ebben az esetben, kérjük, olvassa el a beszállítóknak szóló tájékoztatónkat.

Amennyiben Ön vezette vagy kezelte a Volvo Group égisze alá tartozó valamelyik vállalat által gyártott valamilyen járművet, illetve építőipari munkagépet, akkor adott esetben feldolgozhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat. Ebben az esetben, kérjük, olvassa el a járművezetőknek szóló tájékoztatónkat.

Amennyiben Ön jelenleg vagy valamikor a Volvo Group valamelyik vállalatának alkalmazásában állt, vagy egy ilyen cég tanácsadóként alkalmazta, akkor adott esetben feldolgozhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat. Ebben az esetben, kérjük, olvassa el az alkalmazottaknak vagy tanácsadóknak szóló tájékoztatónkat. 

Az adatkezelő és a csoportszintű adatvédelmi tisztviselő személye és elérhetőségei

A Volvo Lastvagnar AB, a Volvo Bussar Aktiebolag, a Volvo Construction Equipment Aktiebolag, az AB Volvo Penta, a Renault Trucks Defense, a Renault Trucks SAS, a Volvo Financial Services Aktiebolag, a WirelessCar Sweden AB és az AB Volvo („VOLVO”) – a személyes adatok kezelőjeként – felel az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásáért a vonatkozó adatvédelmi törvények és előírások alapján.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO csoportszintű adatvédelmi tisztviselőjével a gpo.office@volvo.com e-mail-címen, illetve postai úton vagy telefonon:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00 

A VOLVO az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatok mindegyikét vagy egy részét dolgozza majd fel:

 

Kapcsolati adatok – például név, e-mail-cím, telefonszám

Személyi adatok – például előnyben részesített nyelv, fénykép, ruhaméret, étkezési preferenciák

Szervezeti adatok – például cég neve, pozíció, munkahely, ország

Javítási/karbantartási adatok – például az Ön által a járművek karbantartása vagy javítása kapcsán végzett tevékenység (beleértve a garanciális igényeket) nyomon követése és dokumentálása

Kompetenciaadatok – például tanulmányok nyilvántartása és tanfolyamok, továbbképzések

IT-adatok – például felhasználói azonosító, jelszavak, belépési részletek, valamint a Volvo IT alkalmazásainak és szolgáltatásainak használatára vonatkozó adatok és naplók

 

Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, akkor a VOLVO az alábbi kategóriákba tartozó további személyes adatokat is feldolgozza majd:

Pénzügyi adatok – például hitel- vagy fizetési információk, bankszámla adatai

Szerződéses adatok – például megrendelések, szerződések és egyéb megállapodások Ön és a VOLVO között

 

Az adatfeldolgozás jogalapja és célja

 

A VOLVO az Ön személyes adatait az alábbi jogalapok egyike nyomán dolgozza fel és az alábbi célokra, ezekről lent további részleteket talál.

 

Jogi kötelezettség. Például a VOLVO vállalatot törvény kötelezheti arra, hogy az adóhatóság felé jelentsen tranzakciókat, ennek kapcsán a VOLVO fel kell, hogy dolgozza az Ön személyes adatait.

Szerződéses kötelezettség. Például a VOLVO vállalatnak fel kell dolgoznia az Ön személyes adatait az Ön vagy a munkáltatója által aláírt megrendelés vagy szervizszerződés feltételeinek és megállapodásainak teljesítéséhez.

Jogos érdekek. A VOLVO jogos érdekei közé tartozik a mindennapos működésének menedzselése a törvényes és tisztességes üzleti gyakorlatnak megfelelően, ennek része az ügyfeleivel való kapcsolatok kezelése azon szerződések teljesítése érdekében, amelyekben Ön vagy a munkáltatója az egyik érintett fél és/vagy azért, hogy megtegye az Önnel vagy a munkáltatójával egy szerződéskötéshez szükséges lépéseket. Például a VOLVO vállalatnak tudnia kell az Ön által előnyben részesített nyelvet, hogy megfelelően kommunikálhasson Önnel a mindennapos tevékenység során.

 

Kivételes esetekben és csak akkor, ha más jogcím nem alkalmazható, akkor a VOLVO kérheti az Ön külön hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához az alábbi célokra. Amennyiben hozzájárulást kérünk, akkor mindig jogában áll visszavonni a hozzájárulását, amely azonban nincs hatással a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végzett adatfeldolgozás jogosságára.

 

Promóciós kommunikáció és marketinggel kapcsolatos célok – például a kiküldött rendszeres hírleveleink/magazinjaink, szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk, promóciós és hirdetési anyagok, meghívók általunk vagy együttműködő harmadik felek által szervezett eseményekre.

 

Ügyfélfelmérésekkel kapcsolatos célok – például végfelhasználói elégedettséget vizsgáló felmérések, kereskedői elégedettséggel kapcsolatos felmérések, termékminőségi kérdőívek, folyamatjobbítási kérdőívek.

 

Személyre szabott szolgáltatásokkal kapcsolatos célok – például az Önnek az Ön méretében küldött Volvo márkázott kabát vagy a preferenciáinak megfelelő étel biztosítása a Volvo által rendezett eseményeken.

A VOLVO az Ön személyes adatait elsősorban Öntől és a munkáltatójától szerzi be (leszámítva a pénzügyi adatokat az utóbbi esetben). Az Ön személyes adatait attól a cégtől is beszerezhetjük, amely értékesített vagy bérbe adott Önnek egy VOLVO terméket vagy szolgáltatást.

Bizonyos személyes adatok automatikusan generálódhatnak a VOLVO IT-rendszereiben vagy ezek megfelelőiben, például ha Ön létrehoz vagy használ a VOLVO internetes szolgáltatásaihoz hozzáférést biztosító felhasználói fiókot.

Bizonyos személyes adatok szükségesek ahhoz, hogy a VOLVO érintkezzen ügyfeleivel üzleti ügyekben. A személyes adatok nem megadása gátolja az Ön vagy a munkáltatója által a VOLVO vállalatól várt termékek vagy szolgáltatások kezelését és átadását. 

A VOLVO általában nem osztja meg az Ön személyes adatait senkivel a Volvo Group berkein kívül, hacsak erre törvény vagy szabályozás nem kötelezi. Azonban a VOLVO – amennyiben a személyes adatok feldolgozása céljának teljesítéséhez szükséges – megoszthatja személyes adatait a Volvo Group más vállalataival, akár az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli vállalattal is. A VOLVO – amennyiben a személyes adatok feldolgozása céljának teljesítéséhez ez szükséges – megoszthatja személyes adatait harmadik félnek számító beszállítókkal, akár az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívüli beszállítóval is.

A VOLVO biztosítja, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak az Ön személyes adatai számára a vonatkozó törvényi előírások értelmében. Például ez tartalmazhat a cégek közötti vagy külső adatfeldolgozási megállapodásokat, amelyek alapja az EU által jóváhagyott általános szerződési feltételek vagy az EU-US Privacy Shield vagy más hasonló mechanizmus, amelyet a megfelelő hatóságok mindenkor elfogadnak vagy jóváhagynak. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a személyes adatai továbbításával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO adatvédelmi tisztviselőjével.

A VOLVO az Ön személyes adatait addig őrzi meg, ameddig a jogi vagy szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, figyelembe véve például a szerződéses időszakot, a garanciális és termékfelelősségi követelményeket, és nem tovább, mint ami szükséges ahhoz, hogy a VOLVO teljesítse azon célokat, amelyekre a személyes adatokat begyűjtötte.

Jogában áll tájékoztatást kérni a VOLVO vállalattól az Önnel kapcsolatos feldolgozott adatokról, valamint betekinteni ezen adatokba. Jogában áll a személyes adataiban helyesbítést kérni, amennyiben azok helytelenek, valamint adatainak törlését kérni. Ezen túlmenően jogában áll kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását, vagyis megkérheti a VOLVO vállalatot, hogy bizonyos körülmények esetén korlátozza az Ön személyes adatainak feldolgozását. Jogában áll tiltakozni a jogos érdek alapján történő adatfeldolgozás ellen vagy közvetlen megkeresés céljára történő feldolgozás ellen. Valamint jogában áll az adatok továbbíthatósága (személyes adatainak továbbítása egy másik kezelőhöz), amennyiben személyes adatainak VOLVO általi feldolgozása hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettségen alapul, és az automatizált.

Ezenkívül jogában áll panaszt tennie az Ön személyes adatainak VOLVO általi feldolgozásával kapcsolatban valamely felügyeleti hatóságnál. Jogaival és azok gyakorlásával kapcsolatos további információkért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VOLVO adatvédelmi tisztviselőjével.

További információk az adatvédelmi alanyok jogairól